Naukowo potwierdzone obrazowanie przy niskiej dawce promieniowania

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Unikalny protokół obrazowania 3D Ultra Low Dose™ firmy Planmeca to naukowo potwierdzona metoda tomografii komputerowej o niskiej dawce, która pomaga lekarzom na całym świecie przestrzegać zasady ALADA (najniższa dawka diagnostyczna). Stosując ten protokół, można zmniejszyć dawkę promieniowania, a tym samym dawkę promieniowania dla pacjenta, przy zachowaniu diagnostycznie akceptowalnego poziomu jakości obrazu. Takie podejście pozwala osiągnąć optymalną równowagę między jakością obrazu a dawką dla pacjenta i może być stosowane w szerokim zakresie sytuacji klinicznych, od planowania implantów po ortodoncję. Stosowanie i skuteczność schematu ultraniskich dawek Planmeca zostało naukowo potwierdzone w różnych badaniach naukowych. Więcej informacji można znaleźć w następujących publikacjach.

Protokół Planmeca Ultra Low Dose zapewnia optymalną równowagę między jakością obrazu a dawką dla małych i dużych pól widzenia

EzEldeen i wsp. oceniali protokół Planmeca ProMax 3D Ultra Low Dose oraz inne protokoły niskodawkowe. Zgodnie z wynikami badania protokół Planmeca zapewnia najlepszą równowagę między jakością obrazu a dawką zarówno w dużym, jak i małym polu widzenia:

Badanie wykazało, że stosowanie protokołów zoptymalizowanych pod względem dawki może znacznie zmniejszyć dawkę efektywną (ED) przy zachowaniu wystarczającej jakości obrazu do planowania 3D za pomocą CBCT, drukowania 3D zębów i badania pooperacyjnego.

Źródło: EzEldeen, M., Stratis, A., Coucke, W., Codari, M., Politis, C., Jacobs, R. (2016). As Low Dose as Sufficient Quality: Optimization of Cone-beam Computed Tomographic Scanning Protocol for Tooth Autotransplantation Planning and Follow-up in Children. Journal of Endodontics, 43(2). https://www.jendodon.com/article/S0099-2399(16)30749-X/fulltext

Znaczne zmniejszenie ED u dzieci można osiągnąć przy odpowiedniej jakości obrazu do planowania autotransplantacji zębów i obserwacji za pomocą protokołów optymalizacji dawki.

W porównaniu do standardowych protokołów, Planmeca Ultra Low Dose dostarcza porównywalnych informacji diagnostycznych przy znacznie niższych dawkach.

Ihlis R.L. oraz in. przeprowadzili badanie nad ogólną jakością obrazu i ocenili widoczność struktur anatomicznych na skanach CBCT o małej dawce. Stwierdzili, że obrazy wykonane w wysokiej rozdzielczości i standardowym protokole Planmeca Ultra Low Dose (odpowiednio ULDHD oraz ULD) są akceptowalne diagnostycznie i mogą być zalecane do oceny zatrzymanych kłów szczęki.

Źródło: Ihlis, R.L., Kadesjö N., Tsilingaridis G., Benchimol D. & Shi X.Q. (2022). Image quality assessment of low-dose protocols in cone beam computed tomography of the anterior maxilla. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology, 133(4), 483–491. https://www.oooojournal.net/article/S2212-4403(21)00674-X/fulltext

Protokoły ULDHD, ULD i LDHD mogą być zalecane do badań klinicznych nad oceną zatrzymanych kłów szczęki, ponieważ protokoły te dostarczają porównywalne informacje diagnostyczne przy dawce promieniowania wynoszącej od 23% do 39% standardowego protokołu zalecanego przez producenta.

Zmniejszenie dawek dla pacjentów w ocenie przedimplantacyjnej dzięki Planmeca Ultra Low Dose

W badaniu in vitro Liljeholm oraz inni oceniali ogólną jakość obrazu, jak również widoczność większości struktur anatomicznych oraz ocenę jakości kości na obrazach wykonanych przy użyciu protokołu Planmeca Ultra Low Dose. Protokoły o wysokiej i średniej rozdzielczości (odpowiednio UL-HD i UL-MD) zostały uznane za diagnostycznie akceptowalne do oceny radiograficznej przed implantacją.

Źródło: Liljeholm, R., Kadesjö, N., Benchimol, D., Hellén-Halme, K. & Xie-Qi, S. (2017). Cone-beam computed tomography with ultra-low dose protocols for pre-implant radiographic assessment: An in vitro study. European Journal of Oral Implantology, 10(3), 351–359.
https://www.researchgate.net/publication/320585393_Cone-beam_computed_tomography_with_ultra-low_dose_protocols_for_pre-implant_radiographic_assessment_An_in_vitro_study

Do oceny radiograficznej przed implantacją można stosować protokoły o niskiej dawce. W przypadku urządzenia CBCT ProMax 3D Classic protokoły UL-HD i UL-MD były preferowane w stosunku do protokołu GS do oceny radiograficznej przed zabiegiem implantacji, ponieważ zmniejszają dawkę promieniowania dla pacjenta.

Brak statystycznego pogorszenia jakości obrazu między protokołem Planmeca Ultra Low Dose a protokołem standardowym

W badaniu in vitro przeprowadzonym przez Ludlowa i Koivisto oceniono dawki efektywne oraz porównano protokół Planmeca Ultra Low Dose do standardowego napromieniowania. W badaniu tym nie stwierdzono statycznie  istotnego obniżenia jakości obrazu pomiędzy protokołem Planmeca Ultra Low Dose a protokołem standardowym.

Źródło: Ludlow, J. B. & Koivisto, J. (2015). Dosimetry of Orthodontic Diagnostic FOVs Using Low Dose CBCT protocol. https://www.dentalunit.pl/ULD-poster

Przy zastosowaniu protokołów ULD uzyskano średnią redukcję dawki o 77% w porównaniu do protokołu standardowego. Chociaż redukcja dawki była znaczna, nie zaobserwowano statystycznego obniżenia jakości obrazu pomiędzy protokołami ULD i standardowymi.

Ortodontyczne pomiary cefalometryczne z korzyścią dla Planmeca Ultra Low Dose

W badaniu van Bunningen i inni porównali cefalogramy boczne (LC) zrekonstruowane na podstawie skanów CBCT Planmeca Ultra Low Dose z tradycyjnymi cefalogramami bocznymi o standardowej dawce w celu oceny i porównania ortodontycznych pomiarów diagnostycznych. Zgodnie z wynikami badań nie stwierdzono istotnych różnic między obrazami wykonanymi przy użyciu dawki standardowej i ultraniskiej (ULD-LD), a promieniowanie otrzymywane przez pacjentów w przypadku protokołu ULD-LD firmy Planmeca było znacznie niższe.

Źródło: van Bunningen, R.H., Dijkstra, P. U., Dieters, A., van der Meer, W. J., Kuijpers-Jagtman, A. M. & Ren, Y. (2021). Precision of orthodontic cephalometric measurements on ultra low dose-low dose CBCT reconstructed cephalograms. Clinical Oral Investigations, 26, 1543–1550. https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-021-04127-9

Z powodu niższej dawki promieniowania i niewielkich różnic w zmienności pomiarów cefalometrycznych na zrekonstruowanej LC w porównaniu z dawką standardową, należy rozważyć zastosowanie CBCT ULD-LD ze zrekonstruowaną LC do celów diagnostyki ortodontycznej.

Planmeca Ultra Low Dose oceniona jako preferowany protokół naświetlania dla obrazów CBCT przed i po leczeniu kanałowym

W badaniu in vitro przeprowadzonym przez Yeung i innych subiektywna jakość obrazu różnych protokołów ekspozycji CBCT dla wskazań endodontycznych była oceniana przez dwunastu specjalistów – 4 endodontów, 4 periodontologów oraz 4 radiologów. Skany Planmeca Ultra Low Dose uzyskały w testach najwyższe oceny. W wyniku badania stwierdzono, że protokół niskodawkowy nie wydaje się mieć wpływu na jakość obrazu. Co więcej, wyniki kliniczne wykazały, że tryb niskodawkowy CBCT może mieć nawet znaczenie dla diagnostyki przed lub po leczeniu endodontycznym.

Źródło: Yeung, A. W. K., Harper B., Zhang, C., Neelakantan, P. & Bornstein, M. M. (2020). Do different cone beam computed tomography exposure protocols influence subjective image quality prior to and after root canal treatment? Clinical Oral Investigations, 25, 2119–2127. https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-020-03524-w

W oparciu o obecne dane in vitro wydaje się, że tryb CBCT o niskiej dawce promieniowania nie wpływa negatywnie na postrzeganie jakości obrazu.

  • Protokół ultraniskiej dawki promieniowania – Ultra Low Dose Planmeca jest dostępny dla wszystkich aparatów CBCT Planmeca jako funkcja standardowa oraz może być stosowany w przypadku woluminów wszystkich rozmiarów.

Odwiedź nas

Medmarket International jest oficjalnym dystrybutorem sprzętu medycznego grupy Planmeca, światowego lidera w zakresie technologii medycznych. Oferujemy unity stomatologiczne wykorzystujące technologię cyfrową, rozwiązania CAD/CAM, światowej klasy urządzenia do obrazowania 2D i 3D oraz kompleksowe rozwiązania z zakresu oprogramowania.